top of page

Zakaj se odločiti za nas?

Verjamemo v možnost ozdravitve vsakogar, tudi takrat, ko se zdi, da je pot iz stiske neizbežna in nemogoča.

Zato vam pomagamo najti moč in način, da se boste osvobodili duševnih stisk in boste zadovoljno zaživeli v svojem telesu. Vsakemu želimo zadovoljno in izpolnjeno življenje. 

 

 

Naše delo temelji na strokovnem znanju in osebnih izkušnjah!

KAKO

Naš vodilni moto je celosten pristop k obravnavi posameznih motenj. Zato pri svojem delu uporabljamo tako specializirano strokovno znanje, kot praktične in osebne izkušnje ter sledimo najsodobnejšim strategijam in pristopom za obravnavo posameznih motenj/ odvisnosti.
 
Za nas ste najpomembnejši Vi, zato vam pomagamo najti Vašo individualizirano pot iz stiske.

Katere oblike pomoči vam nudimo?

Kaj

1. Individualna, družinska in partnerska terapija

Razreševanja posameznikovih  težav se lotevamo s  celostnim pristopom, ki sloni na pristopu vedenjsko kognitivnih terapij, modelu relacijske družinske terapije (ki jo je zasnoval prof. dr. Christian Gostečnik) in na lastnem inovativnem pristopu .

 

Vedenjske in kognitivne terapije  so svetovno uveljavljene metode in tehnike, podkrepljene z znanstvenimi dognanji, ki jih uporabljamo pri široki paleti težav. Cilj terapije je odkrivanje in razumevanje problemov, ki se zrcalijo v odnosu med razmišljanjem, čustvi in vedenjem. Velikokrat jih uporabljamo za problem tukaj in zdaj. Terapevt in klient skupaj poiščeta problem, zaradi katerega se klient oglasi, postavita cilje terapije in skupaj oblikujeta individualizirano in personalizirano strategijo za doseganje postavljenih ciljev. Cilje in strategije tekom terapij vedno preverjamo in tako klientu skušamo pomagati pri doseganju željenih sprememb v mišljenju, čustvovanju in vedenju. 

 

Relacijsko družinski model pa združuje in upošteva spoznanja in prednosti terapevtskih znanj - interpersonalne analize, objekt-relacijske teorije in psihologije jaza, s spoznanji sistemske teorije, nevrološkimi spoznanji in teorijo navezanosti. Izhodišče  terapevtskega dela je temeljna predpostavka, da je človek bitje odnosov. Kot tak pa v odnosih oblikovan in v njih zaznamovan, hkrati pa jih tudi sam oblikuje. Gre za problemsko in v odnose usmerjeno terapevtsko obravnavo družin, parov in posameznikov, ki se srečujejo s stiskami zaradi motenj hranjenja, odvisnosti, izgorelosti ali drugih motenj, ki izvirajo iz odnosov. Posameznik je vedno obravnavan celostno v okviru svojih odnosov, ki jih ima s pomembnimi drugimi, četudi je v terapijo vključen sam.

 

Naš lastni dodatek k tej terapiji pa so spoznanja, do katerih smo prišli z osebno izkušnjo.

 

Naš pristop je precej oseben in temelji v prvi vrsti na pridobitvi zaupanju klienta do psihoterapevta, nato v urejanju nujnih problematičnih okoliščin ter podpori pri tem, sledi ugotavljanje vzrokov oz. dejavnikov, ki so pripeljali do motnje, odpravi oz. zmanjšanju vpliva teh dejavnikov na klienta ter vzpostavitvi drugih, funkcionalnih vzorcev odgovora na stres in negativna čutenja. Vsak si mora postaviti majhne korake do življenjskega cilja, ki osmisli življenje in za katerega je vredno vložiti veliko energije in časa.

 

Cilj psihoterapije je razrešiti in odstraniti trenutne kognitivne in vedenjske problematike (npr. nefunkcionalne vzorce hranjenja, vedenja), odstraniti vpliv dejavnikov, ki so privedli do nastanka odvisnosti in jo še vzdržujejejo, ter opremiti klienta z znanji, da se bo v življenju znal funkcionalno spoprijemati s stresnimi situacijami, da bo gradil na lastni samopodobi in imel smisel v življenju. Prav tako ista terapija velja za svojce, saj oseba z motnjami hranjenja ali drugimi odvisnostmi odraža večinoma problemsko situacijo celotne družine ali para.

 

2.      Svetovalne in samopomočne skupine: 

Za osebe z motnjami hranjenja, za osebe, ki se srečujejo z nekemičnimi odvisnostmi in za  bližnje oseb z motnjami hranjenja.

 

Terapevtske in samopomočne skupine imajo poleg individualnega pristopa veliko terapevtsko moč, saj nam skupina in ljudje s podobno izkušnjo dajejo občutek, da nismo edini, ki se soočamo s težavo in stisko ter nam dajejo upanje. Velikokrat lažje vidimo težave drugih kot svoje, vendar se v skupini ljudi s podobnimi težavami to videnje lahko prezrcali nase. 

Več o aktualnih skupinah najdete na tej povezavi. 

 

3.      Psihološko testiranje

Izvajamo psihološko testiranje s sklopom uveljavljenih  psihometričnih pripomočkov (testov, vprašalnikov, itd)., s pomočjo katerih  ocenimo trenutno psihološko sliko klienta, ki je nujna za razumevanje klientove stiske in za nadaljnje terapevtsko delo.

 

4.      Prehransko svetovanje 

 

5.      Preventiva

Delavnice in predavanja za skupine (npr.  za učence, dijake, študente, starše ter za strokovne delavce v šolskem, socialnovarstvenem in zdravstvenem sektorju)

Izvajamo akcije ozaveščanja s sodelovanjem drugih organizacij v Sloveniji

6.      Raziskovanje

Izvajamo znanstvene raziskave na področju motenj hranjenja, drugih odvisnosti in razvojne psihologije.

Kdo vas bo spremljal na poti iz vaše duševne ali medosebne stiske?

Kdo

MAJA GSELMAN

Izobrazba:
Univ. dipl. psihologinja FF UL (2011)
• Zakonska in družinska terapevtka (stažistka) TEOF UL (2014)
Vedenjsko kognitivna terapija – zaključen Praktikum I (2017)
Tečaj za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski (2010, Psihiatrična klinika Ljubljana)

• Ekspert za preventivo na področju spletnega svetovanja za odvisnike od NPS v okviru EU projekta Click for Support Realized (2018)
 

Certifikati:

Certificirana EuroPsy psihologinja (pridobljen EuroPsy certifikat; Nacionalni odbor za podeljevanje
certifikata EuroPsy, 2017)

Strokovni izpit za poklic psihologa v zdravstveni dejavnosti (Ministrstvo za zdravje RS, 2015)

Članstvo: 
Društvo psihologov Slovenije
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
Socialna zbornica Slovenije
Ekspertna skupina za motnje hranjenja  (v okviru Psihiatrične klinike Ljubljana)

Sodelovanja s:
Centrom za psihodiagnostična sredstva d.o.o.

• Spletno svetovalnico To sem jaz (Nacionalni inštitut za javno zdravje) - strokovni sodelavec
Spletnim portalom Začni znova (www.zacniznova.si)

 

Imam večletne izkušnje z delom v nevladnih organizacijah s programi psihosocialnega svetovanja, z delom v zdravstvu (Nacionalni inštitut za javno zdravje), izvajanjem psiholoških testiranj (Center za psihodiagnostična sredstva) in znanstvenim  raziskovanjem. 

Moje karierno poslanstvo je nuditi strokovno pomoč ljudem v duševnih stiskah, predvsem tistim, ki so se znašli v začaranem krogu odvisnosti od hrane ali drugih odvisnosti (od interneta, računalniških igric, odnosov, iger na srečo,...). Moto mojega delovanja je, da  v vsakem človeku vidim in vzpodbujam možnost, da za seboj pusti  težke življenjske preizkušnje, se iz njih nekaj nauči ter vzame življenje v svoje roke in ga v polnosti zaživi. Z dovolj visoko motivacijo in oporo se je mogoče popolnoma ozdraviti odvisnosti in zaživeti svobodno življenje. 
 

bottom of page