Vse pravice 2016 - 2019 © Mea Vita

Zakaj se odločiti za nas

MeaVita

Verjamemo v možnost ozdravitve vsakogar, tudi takrat, ko se zdi, da je pot iz stiske neizbežna in nemogoča. Zato vam pomagamo najti moč in način, da se boste osvobodili duševnih stisk in boste zadovoljno zaživeli v svojem telesu. Vsakemu želimo zadovoljno in izpolnjeno življenje. 

 

Uspelo je meni, zakaj ne bi tudi Tebi!

Naše delo temelji na strokovnem znanju in osebnih izkušnjah

 

MeaVita

MeaVita

Naš vodilni moto je, da osebo, ki ima motnjo hranjenja ali drugo odvisnost, lahko najboljše razume strokovnjak s strokovnim znanjem in osebno izkušnjo. Kdorkoli drug namreč te dinamike odvisnosti in poti iz nje tako dobro nikdar ne more razumeti. Zato vam v Inštitutu Mea Vita (lat. izraz za Moje Življenje) nudimo oporo pri vaši izbiri prave poti za Vaše Življenje!

 

MeaVita

Kaj vam nudimo:

 

1. Individualna, družinska in partnerska terapija

Razreševanja posameznikovih  težav se lotevam s  celostnim in inovativnim pristopom, ki sloni na pristopu vedenjsko kognitivnih terapij, modelu relacijske družinske terapije (ki jo je zasnoval dr. Christian Gostečnik) in na praktičnih spoznanjih preživete lastne izkušnje motnje hranjenja.

 

Vedenjske in kognitivne psihoterapije  so svetovno uveljavljene metode in tehnike, podkrepljene z znanstvenimi dognanji, ki jih uporabljamo pri široki paleti težav. Cilj terapije je odkrivanje in razumevanje problemov, ki se zrcalijo v odnosu med razmišljanjem, čustvi in vedenjem. Velikokrat jih uporabljamo za problem tukaj in zdaj. Terapevt in klient skupaj poiščeta problem, zaradi katerega se klient oglasi, postavita cilje terapije in skupaj oblikujeta individualizirano in personalizirano strategijo za doseganje postavljenih ciljev. Cilje in strategije tekom terapij vedno preverjamo in tako klientu skušamo pomagati pri doseganju željenih sprememb v mišljenju, čustvovanju in vedenju. 

 

Relacijsko družinski model pa združuje in upošteva spoznanja in prednosti terapevtskih znanj - interpersonalne analize, objekt-relacijske teorije in psihologije jaza, s spoznanji sistemske teorije, nevrološkimi spoznanji in teorijo navezanosti. Izhodišče  terapevtskega dela je temeljna predpostavka, da je človek bitje odnosov. Kot tak pa v odnosih oblikovan in v njih zaznamovan, hkrati pa jih tudi sam oblikuje. Gre za problemsko in v odnose usmerjeno terapevtsko obravnavo družin, parov in posameznikov, ki se srečujejo s stiskami zaradi motenj hranjenja ali drugih odvisnosti, ki izvirajo iz odnosov. Posameznik je vedno obravnavan celostno v okviru svojih odnosov, ki jih ima, četudi je v terapijo vključen sam.

 

Moj lastni dodatek k tej terapiji pa so spoznanja, do katerih sem prišla tekom lastne izkušnje in jih smatram za nujna pri zdravljenju oseb z motnjami hranjenja ter tudi drugih odvisnosti. Moj pristop je precej oseben in temelji v prvi vrsti na pridobitvi zaupanju klienta do psihoterapevta, nato v urejanju nujnih problematičnih okoliščin ter podpori pri tem, sledi ugotavljanje vzrokov oz. dejavnikov, ki so pripeljali do motnje, odpravi oz. zmanjšanju vpliva teh dejavnikov na klienta ter vzpostavitvi drugih, funkcionalnih vzorcev odgovora na stres in negativna čutenja. Vsak si mora postaviti majhne korake do življenjskega cilja, ki osmisli življenje in za katerega je vredno vložiti veliko energije in časa.

 

Cilj psihoterapije je razrešiti ali vsaj omiliti trenutne kognitivne in vedenjske problematike (npr. postopki hranjenja), odstraniti vpliv dejavnikov, ki so privedli do nastanka odvisnosti in jo še vzdržujejejo, ter opremiti klienta z znanji, da se bo v življenju znal funkcionalno spoprijemati s stresnimi situacijami, da bo gradil na lastni samopodobi in stremel k dosegu svojega cilja. Prav tako ista terapija velja za svojce, saj oseba z motnjami hranjenja ali drugimi odvisnostmi odraža večinoma problemsko situacijo celotne družine ali para.

 

2.      Terapevtsko-svetovalne skupine: 

Za osebe z motnjami hranjenja, za osebe, ki se srečujejo z nekemičnimi odvisnostmi in za  bližnje oseb z motnjami hranjenja.

 

Terapevtske in samopomočne skupine imajo poleg individualnega pristopa veliko terapevtsko moč, saj nam skupina in ljudje s podobno izkušnjo dajejo občutek, da nismo edini, ki se soočamo s težavo in stisko ter nam dajejo upanje.

 

3.      Psihodiagnostika in psihološko testiranje

Izvajamo psihološko testiranjein psihodiagnostiko s sklopom uveljavljenih  psihometričnih pripomočkov (testov, vprašalnikov, itd)., s pomočjo katerih  ocenimo trenutno psihološko sliko klienta, ki je nujna za razumevanje klientove stiske in za nadaljnje terapevtsko delo.

 

4.      Prehransko svetovanje 

 

5.      Preventiva

Delavnice in predavanja za skupine (npr.  za učence, dijake, študente, starše ter za strokovne delavce v šolskem, socialnovarstvenem in zdravstvenem sektorju)

Izvajamo akcije ozaveščanja s sodelovanjem drugih organizacij v Sloveniji

6.      Raziskovanje

Izvajamo znanstvene raziskave na področju motenj hranjenja, drugih odvisnosti in razvojne psihologije.

 

Kdo vas bo spremljal na poti iz vaše duševne ali medosebne stiske

MAJA GSELMAN

 

 

 

 

 

 

 

MeaVita

Izobrazba:
Univ. dipl. psihologinja FF UL (2011)
• Zakonska in družinska terapevtka (stažistka) TEOF UL (2014)
Vedenjsko kognitivna terapija – zaključen Praktikum I (2017)
Tečaj za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski (2010, Psihiatrična klinika Ljubljana)
Doktorandka Razvojnopsiholoških študij na FF UL

 

Certifikati:

Certificirana EuroPsy psihologinja (pridobljen EuroPsy certifikat; Nacionalni odbor za podeljevanje
certifikata EuroPsy, 2017)

Strokovni izpit za poklic psihologa v zdravstveni dejavnosti (Ministrstvo za zdravje RS, 2015)

Članstvo: 
Društvo psihologov Slovenije
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
Socialna zbornica Slovenije
Ekspertna skupina za motnje hranjenja  (v okviru Psihiatrične klinike Ljubljana)

 


 

Sodelovanja s:
Centrom za psihodiagnostična sredstva d.o.o.

• Spletno svetovalnico To sem jaz (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Spletnim portalom Začni znova (www.zacniznova.si)

 

Imam večletne izkušnje z delom v nevladnih organizacijah s programi psihosocialnega svetovanja, z delom v zdravstvu (Nacionalni inštitut za javno zdravje), izvajanjem psiholoških testiranj (Center za psihodiagnostična sredstva) in znanstvenim  raziskovanjem. 

Moje karierno poslanstvo je nuditi strokovno pomoč ljudem v duševnih stiskah, predvsem tistim, ki so se znašli v začaranem krogu odvisnosti od hrane ali drugih odvisnosti (od interneta, računalniških igric, odnosov, iger na srečo,...). Moto mojega delovanja je, da  v vsakem človeku vidim in vzpodbujam možnost, da za seboj pusti  težke življenjske preizkušnje, se iz njih nekaj nauči ter vzame življenje v svoje roke in ga v polnosti zaživi. Z dovolj visoko motivacijo in oporo se je mogoče popolnoma ozdraviti odvisnosti in zaživeti svobodno življenje.